LETS

LETS is de afkorting van “Local Exchange and Trading System”, in het Nederlands “lokaal uitwisselingssysteem”.
Een Letskring bestaat uit een groep mensen die samen afspraken maken zodat ze vlot kunnen ruilen.