Het onstaan van LETS Oostende

De startdag op 25 april 2009 bracht ons ledenaantal al snel op een 20-tal mensen, maar dat was slechts een begin!