Het LETS Charter en de eerste Vlaamse LETS dag

Op 18 november 2016 werd het LETS charter ondertekend op de allereerste LETS-dag die doorging in het Kaaitheater, Brussel.
Er werd gekozen voor 18 november omdat dit de nationale feestdag is van LETland…

Het Charter

LETS verbindt mensen (Community Building) en stimuleert sociale contacten
door het uitwisselen van diensten en goederen en het organiseren van activiteiten in groep,
waarbij verschillende talenten en competenties aan bod kunnen komen. LETS is plezant!

Binnen het LETS-netwerk worden diensten en goederen uitgewisseld.
Deze diensten en goederen worden vergoed in een systeem met een LETS-eenheid gebaseerd op tijd.
Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn daarbij fundamenteel.

Een LETS-groep heeft een open en democratische bestuursvorm.
Elk lid kan tijdens zijn of haar lidmaatschap mee vorm geven aan de groep.

Solidariteit en verantwoordelijkheid dragen op sociaal, ecologisch en economisch gebied, sociale insluiting en vertrouwen zijn daarbij kernwaarden.

Een LETS-groep kan samenwerken met andere LETS-groepen en ook met andere organisaties uit de buurt.

Een LETS-groep is een open groep.
Iedereen die de LETS-filosofie een warm hart toedraagt is welkom, ongeacht geslacht, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk. (cf non-discriminatiecode)